Project Description

ANLAŞMAZLIK YÖNETİMİ

İhtilaf Kurulları, alternatif ihtilaf çözüm mekanizmalarının bir parçası olarak uluslararası inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ HİZMETLERİ

İhtilaf Kurulları, alternatif ihtilaf çözüm mekanizmalarının bir parçası olarak uluslararası inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İhtilaf Kurulları, belirli usul kurallarına göre hareket eder ve sözleşme belgelerinde ana hatlarıyla belirtilebilecek belirli koşullara tabidir. Ekibimle birlikte, ihtilaf kurulu süreçleri ve prosedürleri konusunda kapsamlı bilgi ve deneyime sahip olduğumuz için müşterilerimizi ihtilaf kurulları nezdinde temsil ederek ekiplerini destekleyerek yardımcı olmaktayız. Bir ihtilaf kurulunun düşünme mekanizmasına aşina olmanın, ihtilafların dostane bir şekilde çözülmesine ve hem sorunsuz hem de kesintisiz bir süreç için kilit bir faktör olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Taraflar arasında bir ihtilaf ortaya çıktığında ve söz konusu ihtilaf bir İhtilaf Kuruluna havale edildiğinde, hem davacı hem de davalı kendi mütalaa belgelerinde durumlarını ve ilgili gerçekleri belirtir. Taraflardan her birinin başarısı, yalnızca tarafların yaptığı bu sunumların kalitesine bağlıdır; ayrıca mütalaa belgelerinin kaliteli bir şekilde hazırlanmasının, bunları hazırlayan kişilerin deneyimlerine ve becerilerine de bağlı olduğundan bahsetmeye gerek bile yoktur. Ekibim ve ben, İhtilaf Kurulu işlemleri için mütalaa belgelerini hazırlama ve sunma konusunda gerekli beceri ve deneyime sahibiz.

Müzakere, en yaygın kullanılan alternatif ihtilaf çözüm yöntemlerinden biridir. Bunun nedeni müzakerenin, ihtilaflı konunun tahkim veya mahkemeler gibi daha resmi ve zorlayıcı bir çözüm yöntemine taşınmasından önce, tarafların aralarındaki ihtilafları dostane bir şekilde çözmeleri için son çare olmasıdır. Müzakerede başarı, belirli bir beceri ve deneyim gerektirir. Ekibimle birlikte müşterilerimizi temsil ederken sayısız müzakereye katıldığımız için müzakerelerde belirli bir beceri ve deneyime sahibiz.

Ayrıca, sözleşmeden doğan zorluklarla karşılaşan sözleşme taraflarına, mümkün olduğunca ekonomik dostane bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olmak için de hizmet veriyorum. Bu bakımdan, sözleşme taraflarının, bu tür zorluklar resmi ihtilaflara dönüşmeden önce, sağlıklı bir görüş alışverişine girmeye teşvik edildiği bir ortam oluşturmaya çalışıyorum.

Müzakereler başarısız olduğunda, taraflar uzlaşma sağlamak için tahkime gidebilirler. Tahkim işlemlerinde, ihtilaflı konuya teknik değerlendirme yapılmasının gerekli hale gelmesi oldukça sık görülür. Tüm tahkim süreci konusunda sahip olduğum deneyim sayesinde, müşterilerimize talep sunumlarının hazırlanması, ibrazı ve bunlara yanıt verilmesi konusunda güçlü bir destek verebilmekteyim. Teknik kavramları alma ve bunları kısa ve etkili bir şekilde hukukçulara aktarma konusunda beceri ve deneyime sahibim. İhtilafların çözümü konusundaki kapsamlı deneyimim sayesinde, müşterilerimize ulusal veya uluslararası Hukuk Danışmanı veya Hakem seçimlerinde yardımcı oluyorum.

Öngörülemeyen Dünyada, Öngörülebilir Hizmetler ve Sonuçlar Sunuyoruz.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİM

20 yılı aşkın deneyime sahip bir Hizmet Sağlayıcı olarak, lider dönüşüm / değişim programları, temel Proje / İnşaat Mühendisliği Tedarik işleri, Sürdürülebilir Tedarik ve Satın Alma kapasitesi oluşturma faaliyetlerinde uzman deneyime sahibim. Belirtilen uzmanlık alanları hizmet verdiğim alanlar olarak kabul edilebilir:

Kamu Alımları

Ekibim ve ben, kamu sektörü müşterilerimize özel, satın alma ihtiyaçlarına uyacak kişiye özel tasarlanmış bir hizmet sunuyoruz.

daha fazlası için…

Proje Yönetimi

Zaman, kalite ve maliyetle ilgili proje hedeflerine ulaşmak için profesyonel proje yönetimine
ihtiyaç vardır.

daha fazlası için…

Sözleşme Yönetimi

Ekibimle birlikte, sözleşme imzalanıp akdedildikten sonra sözleşme yönetimine uygun şekilde önem verilmesini sağlıyoruz.

daha fazlası için…

Kapasite Geliştirme

İnşaat Sektörünün, inşaat projelerinin yönetimi konusunda bilgi ve
beceriye sahip insanlara ihtiyacı vardır.

daha fazlası için…

İhale Aşaması

Ekibimle birlikte, uluslararası kabul görmüş inşaat sözleşmelerinin çoğu biçiminde geniş bir deneyime sahibiz.

daha fazlası için…

İLETİŞİM

+90 543 223 67 69

E-POSTA

amirmehdi@asghari.ws

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm