Project Description

KAMU ALIMLARI

Ekibimiz, satın alımlarınızda verimli olmanıza ve paranızın karşılığını almanıza yardımcı olabilir. Bizim desteğimiz ve know-how bilgimiz sayesinde, satın alma uygulamalarınızı etkili bir şekilde düzene sokabileceksiniz.

KAMU ALIMLARI HİZMETLERİ

Ekibim ve ben, kamu sektörü müşterilerimize özel, satın alma ihtiyaçlarına uyacak kişiye özel tasarlanmış bir hizmet sunuyoruz. Deneyimlerimiz, kuruluşunuzun karşılaştığı zorluklara organik bir şekilde ele almamızı ve zaten stresli olan bütçe işlemlerine daha fazla stres eklemeden bu sorunları ele alan kamu satın alım çözümleri geliştirmemize olanak tanımaktadır.

Ekibimiz, satın alımlarınızda verimli olmanıza ve paranızın karşılığını almanıza yardımcı olabilir. Bizim desteğimiz ve know-how bilgimiz sayesinde, satın alma uygulamalarınızı etkili bir şekilde düzene sokabileceksiniz.

Satın alma stratejisi

Kamu İhale Hizmetleri, ülkenin devam eden ekonomik zorlukları nedeniyle yıllık bütçeler üzerindeki baskıların farkındadır. Aşağıdakiler aracılığıyla Satın Alma Stratejinizin tüm aşamalarında paranızın karşılığını almanıza yardımcı olabilirim:

 • Genel kurumsal hedeflerinizle uyumlu Satın Alma Stratejilerinin geliştirilmesi

 • Kurumsal ve Operasyonel satın alma planlarının hazırlanması

 • En iyi uygulamaya sahip satın alma politikası ve prosedür belgelerinin hazırlanması

 • Satın alma kategorilerinin tanımlanması ve kategori yönetimi disiplinlerinin uygulanması

 • Tedarikçi ilişkileri yönetimi belgelerinin geliştirilmesi

Ön Yeterlilik ve İhale Belgelerinin Hazırlanması

Ekibimle birlikte Ön Yeterlilik ve İhale Belgesinin hazırlanmasına yönelik metodik bir yaklaşım geliştirdik. İhale belgelerimiz okuyucu için açık ve nettir, kamu sektörü alıcısı için profesyonel bir imaj verirken, ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalara ve satın alma yönetmeliklerine uygundur.

Ön Yeterlilik ve İhale Belgelerinin hazırlanması safhasında talepler çok fazladır. Kamu kurumlarının hepsinde, teknik belge yazımı için ikili yeteneklere ya da belge hazırlama ve sonuçlandırma için BT becerilerine hakim mevcut personel bulunmamaktadır. Güncelliğini yitirmiş şablonların ve çelişkili standart metnin kullanımından kaçınarak, Ön Yeterlilik Belgeleri ve İhale Belgeleri kolayca yorumlanır ve tedarikçi yanıtları daha hızlı, daha net ve yanlış anlaşılmış gereklilikler veya şartlardan arındırılır.

Bir idare, bir Ön Yeterlilik veya İhale Belgesi yayınladığında, şartların tam olarak anlaşılmasını sağlamak için açık ve öz olmalıdır; bu da, alınan açıklama sorularının sayısını ve bu tür sorulara yanıt vermek için gereken çabayı azaltacaktır.


Teklif Değerlendirmesi

Tecrübeli satın alma danışmanlarımız, kamu ihale ortamında çalışma konusunda önemli bir deneyime sahiptir. Bu bilgi, ilgili ön yeterlilik veya ihale belgelerinde ana hatları verilen seçim veya yerleştirme kriterlerine göre alınan ihale yanıtlarının değerlendirilmesinde kamu sektörü alıcılarına yardımcı olur.

En ekonomik fiyat teklifinin başarılı olmasını sağlamak için sözleşme gerekliliklerine dayalı olarak açıkça tanımlanmış seçim/yerleştirme kriterlerinin hazırlanmasında tavsiyelerde bulunabiliriz.

Tam ihale değerlendirmelerini tamamlıyor ve kısa bir önerilenler listesi sunuyoruz. Ayrıca satın alma ekibine/proje sahibine değerlendirme sürecinde yardımcı olabiliriz.

Bilgilendirme Desteği

Tüm sektörlerde uygulanan çok sayıda bütçe kesintisi nedeniyle artan personel sıkıntısı nedeniyle, bilgilendirme işleminin yararları genellikle göz ardı edilmekte veya dikkate alınmamaktadır. İstekliler havuzunun önümüzdeki yıllarda büyüyeceği göz önüne alındığında, bunlara özel geri bildirim sağlamak, zaman kazandırıcıdır ve hatta ileriye dönük planlamanın belki de en kritik parçalarından biridir. Kamu kuruluşu olan müşterimizle ortaklık yaparak, bu bilgilendirme oturumlarından en iyi şekilde yararlanmak üzere belirli formatlar sağlayabiliriz.

Bilgilendirme, isteklileri becerilerine veya kaynaklarına katkıda bulunma veya bunları yararlı bir şekilde sunmaları için daha çok çaba göstermeleri konusunda motive eder. Bu, kamu kuruluşu olan müşterimizin, yaklaşımlarında yetersiz ve/veya uygunsuz olduğu kanıtlanan yanıtların değerlendirilmesinde daha az zaman harcanmasını sağlar. Özel sektör tedarikçilerinin sayısının artması nedeniyle, kamu sektörü sözleşmeleri için yapılan ihalelerde, başarısız isteklilerin bilgilendirilmesi gerekliliği tüm sürecin önemli bir parçasıdır.

Deneyimli satın alma ekibimle birlikte size en iyi uygulama bilgilendirme desteği sağlayabilir ve uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak fiili sözleşme imzalama kriterlerine özel yazışmalar hazırlayabiliriz.

Eğitim

Kamu İhale Hizmetleri, çeşitli seviyelerde eğitim sunmaktadır. Üst Düzey Yönetim, Yöneticiler ve personelin, ihale süreci içerisinde üstlendikleri çeşitli görevlere göre bir dizi farklı beceriye ve özelliğe ihtiyacı vardır. İhtiyaca göre yatırım için en iyi sonuçları sağlamak üzere özel ihtiyaçlar ve beceri eksiklikleri karşılanabilir ve bunlar, satın alma departmanı veya personel başarısı içindeki değişen ihtiyaçları karşılamak için zaman içinde geliştirilebilir veya iyileştirilebilir.

Şu konularda eğitim veriyoruz:

 • En iyi uygulamaya sahip satın alma politikaları ve prosedürlerinin hazırlanması

 • Satın alma konusunda “Paranın Karşılığı” (VFM) yaklaşımının geliştirilmesi

 • Mevcut satın alma harcamalarının gözden geçirilmesi

 • Kurumsal ve Operasyonel satın alma planlarının hazırlanması

 • Satın alma kategorilerinin tanımlanması ve kategori yönetimi disiplinlerinin uygulanması

 • Uygun raporlama ve analiz yaklaşımlarının geliştirilmesi

 • Tedarikçi ilişkileri yönetimi odağının geliştirilmesi

 • Sözleşmeye dayalı satın alımların artırılması

Öngörülemeyen Dünyada, Öngörülebilir Hizmetler ve Sonuçlar Sunuyoruz.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİM

20 yılı aşkın deneyime sahip bir Hizmet Sağlayıcı olarak, lider dönüşüm / değişim programları, temel Proje / İnşaat Mühendisliği Tedarik işleri, Sürdürülebilir Tedarik ve Satın Alma kapasitesi oluşturma faaliyetlerinde uzman deneyime sahibim. Belirtilen uzmanlık alanları hizmet verdiğim alanlar olarak kabul edilebilir:

Proje Yönetimi

Zaman, kalite ve maliyetle ilgili proje hedeflerine ulaşmak için profesyonel proje yönetimine
ihtiyaç vardır.

daha fazlası için…

Sözleşme Yönetimi

Ekibimle birlikte, sözleşme imzalanıp akdedildikten sonra sözleşme yönetimine uygun şekilde önem verilmesini sağlıyoruz.

daha fazlası için…

Anlaşmazlık Yönetimi

İhtilaf Kurulları, alternatif ihtilaf çözüm mekanizmalarının bir parçası olarak uluslararası inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

daha fazlası için…

İhale Yönetimi

Ekibimle birlikte, uluslararası kabul görmüş inşaat sözleşmelerinin çoğu biçiminde geniş bir deneyime sahibiz.

daha fazlası için…

Kapasite Geliştirme

İnşaat Sektörünün, inşaat projelerinin yönetimi konusunda bilgi ve
beceriye sahip insanlara ihtiyacı vardır.

daha fazlası için…

İLETİŞİM HATTI

+90 543 223 67 69

E-POSTA

amirmehdi@asghari.ws

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm