Project Description

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

Bir sözleşmenin yönetimi sırasında, sözleşme tarafları resmi olarak yazılı şekilde iletişim kurarlar. Sözleşme Yazışmaları, bir belge kontrol sisteminin en kritik bölümlerinden biridir ve belirli becerilerin yanı sıra sözleşme hükümleri hakkında kapsamlı bilgi gerektirir.

SÖZLEŞME YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Ekibimle birlikte, sözleşme imzalanıp akdedildikten sonra sözleşme yönetimine uygun şekilde önem verilmesini sağlıyoruz. Bir inşaat projesi için inşaat sözleşmesi, tarafların rollerinin, sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin tanımlandığı ve prosedürlerin ana hatlarıyla belirtildiği proje işletim kılavuzudur. Bir sözleşmenin yönetimi sırasında, sözleşme tarafları resmi olarak yazılı şekilde iletişim kurarlar. Sözleşme Yazışmaları, bir belge kontrol sisteminin en kritik bölümlerinden biridir ve belirli becerilerin yanı sıra sözleşme hükümleri hakkında kapsamlı bilgi gerektirir.

Sözleşme Yönetim Süreçleri

Deneyimli uzman ekibimle birlikte, sözleşmenin mümkün olan en verimli ve etkin şekilde yönetilmesini sağlarken, müşterilerimizin sözleşmelerini onlar adına yönetebiliriz. Sözleşme Yönetimi kapsamındaki hizmet yelpazeme genel olarak, bunlarla sınırlı olmaksızın, yazışma ve bildirimlerin taslağının hazırlanması, belge kontrolü, aylık program güncellemeleri, maliyet kontrolü ve yönetimi, hakkediş talepleri, varyasyonlar ve değişiklik kontrolü ile talep yönetimi dâhildir.

Etkili sözleşme yönetimi ile müşterilerimizin akdi haklarının ve çarelerinin en kısa süre içinde ve düzgün bir şekilde ele alınmasını sağlarım. İnşaat projeleri genellikle taşeronların ve tedarikçilerin önemli ölçüde katılımını gerektirir. Ben ve ekibim, maliyet ve program performanslarına ulaşılmasını sağlamak için sözleşmeye dayalı ve ticari yönetim prosedürleri oluşturarak ve uygulayarak müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Sözleşme Yönetimi Hizmetlerini, ticari ve sözleşmeye dayalı yönetim için bir projeye tam zamanlı katılım şeklinde veya müşterilerimizin özel gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmış geçici destek sağlamak için yarı zamanlı katılım şeklinde veriyorum.

Ben ve ekibim talep ve varyasyonların yönetimi konusunda kalifiyeyiz. Ekibimiz uzun süredir çok sayıda inşaat projesinde çeşitli hak taleplerinde yer almıştır ve hasar olaylarının belirlenmesi, hakların tesisi, ek maliyetlerin veya hasarların hesaplanması, gecikmelerin analiz edilmesi, süre uzatma taleplerinin hazırlanması, müzakere ve uzlaşma konularında son derece yetkindir. Hak talebi hazırlamanın önemli kısmını teşkil eden doğru stratejinin uygulanması, başarılı bir hak talebinin temelidir. Ekibim ve ben yıllarca Yükleniciler, İşverenler ve Mühendislik Danışmanlığı Firmaları için çalıştığımızdan, sözleşme taraflarının farklı bakış açılarının bilincindeyiz. Bu benzersiz deneyim, teknik ve ticari olarak sağlam ve uygulanabilir bir stratejik rehberlik sunmamızı sağlamaktadır. Varyasyonlar konusunda ise, fiyatlandırma, müzakere ve değişiklik emirlerinin yerine getirilmesi konusunda uzmanım. Varyasyon yönetiminin detaylara, uygun belgelere, maliyetlerin izlenmesine ve genel proje üzerindeki zaman etkilerine çok dikkat edilmesini gerektirdiğinin bilincindeyim.

Müşterinin bir Yükleniciden talep alan bir İşveren veya bir İşverenden ya da altyükleniciden talep alan Yüklenici olup olmadığına bakılmaksızın, müşterileri ilgili talep konusunda haklı olup olmadığına dair uygun şekilde analiz ederek, ödenmesi gereken tutarları bölmek suretiyle desteklerim. Talep analizi, yetki ve nicelik dâhil olmak üzere uzmanlık bilgisi ve deneyimi gerektirir. Ben ve ekibim sadece bu tür analizler yapmakta değil, aynı zamanda bu tür taleplere karşı savunma yapmada da yetkiniz.

İnşaat projelerinde, maliyet aşımları veya gecikmeler gibi ciddi sorunlarla karşılaşıldığında, uzmanlarımız sorunlu projeyi tekrar yoluna sokmak için uygun prosedürleri uygulamak üzere gerekli önlemleri hızla alabilir. Sorunların temel nedenlerini anlamak için projelerini inceleyerek ve sorunlu projeleri başarılı bir şekilde rayına oturtmak için uygun yaklaşımlar geliştirerek bir kurtarma süreci uyguluyor ve müşterilerime yardımcı oluyorum. Tüm projeler tamamen kurtarılabilir olmasa da, ekibim daha fazla hasar oluşmasını engellerken, müşterilerin zararlarını olabildiğince azaltmasına yardımcı olur. Ayrıca, bireysel danışman olarak, kendileri tarafından finanse edilen projelerde yüklenicilerin ilerleme ve performanslarını periyodik olarak izleyerek Bankalara ve Finans Kuruluşlarına da yardımcı oluyorum.

Öngörülemeyen Dünyada, Öngörülebilir Hizmetler ve Sonuçlar Sunuyoruz.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİM

20 yılı aşkın deneyime sahip bir Hizmet Sağlayıcı olarak, lider dönüşüm / değişim programları, temel Proje / İnşaat Mühendisliği Tedarik işleri, Sürdürülebilir Tedarik ve Satın Alma kapasitesi oluşturma faaliyetlerinde uzman deneyime sahibim. Belirtilen uzmanlık alanları hizmet verdiğim alanlar olarak kabul edilebilir:

Kamu Alımları

Ekibim ve ben, kamu sektörü müşterilerimize özel, satın alma ihtiyaçlarına uyacak kişiye özel tasarlanmış bir hizmet sunuyoruz.

daha fazlası için…

Proje Yönetimi

Zaman, kalite ve maliyetle ilgili proje hedeflerine ulaşmak için profesyonel proje yönetimine
ihtiyaç vardır.

daha fazlası için…

Kapasite Geliştirme

İnşaat Sektörünün, inşaat projelerinin yönetimi konusunda bilgi ve
beceriye sahip insanlara
ihtiyacı vardır.

daha fazlası için…

Anlaşmazlık Yönetimi

İhtilaf Kurulları, alternatif ihtilaf çözüm mekanizmalarının bir parçası olarak uluslararası inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

daha fazlası için…

İhale Aşaması

Ekibimle birlikte, uluslararası kabul görmüş inşaat
sözleşmelerinin çoğu biçiminde geniş
bir deneyime sahibiz.

daha fazlası için…

İLETİŞİM

+90 543 223 67 69

E-POSTA

amirmehdi@asghari.ws

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm