شرکای کاری

نظرات

امیرمهدی اصغری نه تنها یک کارشناس تدارکات پروژه استثنایی است، که برای ارائه پروژه ها بصورت جامع بین بخشها فکر می کند، او همچنین متخصصی است که همه ما مایل به حمایت از او هستیم، از شبکه خود استفاده کرده، ارزشها و مهارتها را برای یک هدف مشترک به کار می گیرد.

Maria Eugenia Roca, رئیس عملیاتی بانک توسعه بین آمریکایی

من سالها از همکاری با امیرمهدی اصغری لذت بردم زمانی که با بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی به عنوان مشاور کار می کردم. از طریق تجربه کاری من او را یک متخصص استراتژیک و مدیری سازگار و بسیار شایسته می دانم که اغلب در خارج از چارچوب فکر می کند، در حالی که هنوز با اهداف سازمان هماهنگ است. او دارای مهارتهای فنی قوی در زمینه تهیه پروژه و دانش پیشرفته در مورد مسائل و راهکارهای مدیریت قرارداد است که یکی از قوی ترین دارایی های اوست.

Joao de Almeida, مشاور تدارکات عمومی بین المللی

امیرمهدی اصغری دانش آموز فوق العاده ای بود. او سخت کوش، پرشور و تحلیلی است و می تواند یک موضوع پیچیده را به طورعمیق مطالعه کند، و همچنین هنگام مطالعه مدرک کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تورینو ایتالیا با عنوان “مدیریت تدارکات دولتی برای توسعه پایدار”، با وضوح زیادی آن را خلاصه کند. او این کار را همیشه با لبخند بر لب و با توجه کامل انجام می داد. او دارای شخصیت قوی است، نظر خود را صریحاً در محدوده مناسب بیان می کند.

Gustavo Piga, استاد اقتصاد، دانشگاه رم تور ورگاتا

تماس با ما

۶۹ ۶۷ ۲۲۳ ۵۴۳ ۹۰+

ایمیل

info@asghari.ws

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm